Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Generely a výpočty VaK

Datum: 07.06.2017

AQ_sluzby_generely

Generel vodovodu je celým názvem generelní dlouhodobý plán rozvoje zásobování vodou. Generel kanalizace představuje generelní dlouhodobý plán rozvoje odvodnění města. Význam generelů tkví v tom, že umožňují v dlouhodobém horizontu plánovat rozvoj systémů zásobování vodou či odvádění splaškových a srážkových vod z města co nejlepším způsobem s minimalizací investičních a provozních nákladů. Zjednodušeně řečeno, generel nám umožňuje koncepčně zvolit optimální a co nejlevnější řešení rozvoje zásobování vodou a odvádění splaškových a srážkových vod.

Prostředky a podklady pro sestavení generelu vodovodu

Generel zásobování vodou vychází užším pojetí zejména z:

 • Územního plánu a předpokladů dlouhodobého urbanistického rozvoje lokality, vývoj počtu obyvatel, struktury průmyslu, obchodu a služeb ad.
 • Odhad vývoje potřeby vody, analýza ztrát vody a jejich vývoje
 • Informacích o dostupných vodních zdrojích a jejich kapacitě
 • Informacích a stávajících potrubí a objektech, často z GIS provozovatele nebo vlastníka
 • Simulačního modelu, zkalibrovaného a ověřeného ve variantě pro současný stav a výhledový stav, ideálně časově proměnného
 • Návrhu opatření pro vylepšení stávajícího stavu a pro zajištění rozvoje lokality

Prostředky a podklady pro sestavení generelu odvodnění města:

 • Územní plán atd., odhad vývoje počtu obyvatel a potřeby vody, včetně podkladů z GIS je obdobný s generelem vodovodu
 • Dále jsou to informace o vodnosti a kvalitě vody v jednotlivých recipientech, eventuálně o vhodnosti území z hlediska zasakování srážkových vod
 • Informace o velikosti návrhových srážek v lokalitě
 • Podobně jako u vodovodu potřebujeme hydrodynamický simulační model, zkalibrovaný a ověřený pro současný stav, který umožní modelovat také kvalitu vody
 • Návrhy opatření pro vylepšení stávajícího stavu a pro zajištění rozvoje území

V širším pojetí generely zahrnují také:

 • Analýzu a vyhodnocení rizikových faktorů a návrhy na eliminaci významným rizik
 • Informace o stavu potrubí, objektů a jejich částí včetně sestavení plánů obnovy

Generel se ve svém výsledku zabývá návrhy alternativ rozvoje systémů zásobování vodou a odvodnění měst, který vychází z dobré znalosti stávajícího stavu. Navrhuje rozvoj jak extenzivní, tedy zvětšování obsluhovaného území, tak intenzivní, tj. zkvalitňování obsluhy stávajícího území.

Aquion

Jeden komentář k “Generely a výpočty VaK

 1. Jacklyn napsal:

  Ecemonios are in dire straits, but I can count on this!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

9 − jedna =