Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

SiteFlow – program pro projektanty

Datum: 24.05.2017

Site_Flow-Volty

Přemýšlíte jak si ulehčit život a ušetřit práci při projektování vodovodů, kanalizací a dalších sítí?

S touto otázkou se setkáváme často a trápí každého z nás…

Všichni kdo projektujeme vodovody a kanalizace a jiné liniové stavby potřebujeme pracovat rychle, úsporně a bezchybně, díky tomu se nám budou zákazníci vracet a práce se nám vyplatí. Projektování je obtížné zejména kvůli zapracování velkého množství malých změn, které se objevují v průběhu projednávání projektu a bez správného softwaru je zapracování těchto změn náročné na bezchybnost. Dobrý projektant používá pro svou práci geodetické zaměření povrchových znaků a pokud má možnost použít při projektování digitální model terénu, může pak pracovat rychle. Ideální software pro projektování umožňuje propojení situace, podélných a příčných profilů, což umožní automatizovat také tvorbu výkazů výměr nebo seznamů dotčených pozemků či vytyčovacích bodů. Tradiční způsob projektování kdy se odděleně tvoří situace a podélné profily a případně další součásti projektové dokumentace začíná v dnešní době brzdit výkon projektanta, při využití vhodného programu pro projektování může projektant několikanásobně zrychlit a zlepšit práci a tím mít lepší život.

Při projektování vodovodů a kanalizací si můžete usnadnit život díky zjednodušení, zrychlení a zlepšení postupu projektovaní nebo využívat aktualizované mapové podklady za pomoci webových mapových služeb.

Začít pracovat s novým softwarem, který nabízí více možností a nové postupy práce, může být těžké. Není nutné se toho bát. Čas vložený do učení se mnohonásobně vrátí v následných úsporách času. Software se správnými vlastnostmi a funkcemi umožní velmi zrychlit postup prací na novém projektu vodovodů a kanalizací a současně zajistí snadnou a rychlou editaci změn v projektu. Může se také objevit otázka, zda není projektování s pomocí digitálního modelu terénu příliš náročné. Této otázce rozumíme. Znamená to, aby geodet odvedl kvalitní práci přizpůsobenou potřebám tvorby digitálního modelu terénu. Další projekční práce je pak intuitivní a příjemná v tom, že pouhým kreslením čar nebo importem dat tvoříme model projektované sítě. Další důležitou otázkou je, zda a jak bude nový software spolupracovat s ostatními programy. Pro datovou spolupráci je možné využívat standardních formátů – dxf, txt, xls a tin, které umožní dobrou spolupráci na datovém základě se všemi dalšími potřebnými programy. Jak silný počítač je potřeba? Program bude pracovat na jakémkoliv běžném hardware, čím bude silnější, tím budou zejména výpočty rychlejší. A cenová úroveň programu? Vyžádejte si ceník, abyste se přesvědčili, že investice do programu se opravdu vyplatí a několikanásobně se vrátí už při prvním projektu.

Můžete využít zrychlenou tvorbu výkazů výměr pro tvorbu rozpočtu nebo prověřit vhodnost návrhu nebo zadání výpočtem hydraulických parametrů.

Pokud budete potřebovat, pak další možnosti, které Vám mohou pomoci usnadnit projektování, přináší SiteFlow® díky integrovanému simulačnímu modelování plynovodů, vodovodů a kanalizací. Základní možnosti výpočtu jsou rozšířeny o moduly – roboty, které pomáhají spořit čas při opakovaných výpočtech. Také je možné jedním z těchto modulů vytvořit simulační model fungující v reálném čase napojený na dispečink. Budete pro účely simulačního modelování načítat data z GISu? Můžete uspořit čas díky funkcím, které ulehčují kontroly rozsáhlých dat importovaných z GISu.

Program SiteFlow® je určený pro správu, projektování a simulační modelování trubních sítí. Pracuje s řešením, které je založené na modelu. Díky tomu projektant ušetří mnoho práce a může pracovat rychleji. Změny v dokumentaci pak představují pouze zlomek práce oproti řešení bez modelu.  Vše zúročíte v automatické tvorbě příloh výkresové dokumentace – přehledných a podrobných stavebních situací, situací vytyčovacích bodů, podélných profilů, seznamů dotčených pozemků a výkazů výměr. Změny dokumentace jsou jednodušší a rychlejší. Úpravy a opravy v modelu sítě se promítají do výsledné dokumentace bez nutnosti další práce. A webové mapové služby umožňují využívat online rastrové mapy jako podklad pro projektování.

Site_Flow-Volty2

Díky programu SiteFlow si usnadníte život a nebudete tak uštvaní z projektování vodovodů a kanalizací a dalších liniových staveb jako dosud.

Přijeďte se seznámit s programem SiteFlow® a staňte se jeho spokojenými uživateli. Naši projektanti si s Vámi vymění vlastní zkušenosti s používáním softwaru při každodenním projektování. Při projekčních pracích Vám software SiteFlow® pomůže ušetřit mnoho času, rychle zapracovat jednotlivé změny a zvýšit kvalitu projektové dokumentace. Více času můžete věnovat inženýrské činnosti či vyhledávání dalších projektů.

V případě, že chcete zaslat podrobný katalog a ceník programu SiteFlow®, dejte nám vědět, rádi vám ho obratem zašleme e-mailem.

Chcete pomoci zlepšit projektování trubních sítí? Přihlaste se na předvedení a pořiďte si program SiteFlow®.

Site_Flow-Volty3

Aquion

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × 2 =