Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kam se letos bude investovat v Moravskoslezském kraji?

Datum: 18.05.2017

COV-Dolni_Benesov-1 COV-Frydek-Mistek Karvina

SmVaK Ostrava mají v letošním roce v plánu investovat do výstavby nových vodohospodářských kapacit a modernizace, případně údržby stávajících zařízení 526 milionů korun. Investiční plán pro příští rok počítá v oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod s projekty za téměř 219 milionů korun.

Probíhat budou také významné investiční akce na rekonstrukci vodovodních řadů, které dosáhnou hodnoty přesahující 195 milionů korun. Téměř 95 milionů korun budou před­stavovat investice do páteřního systému zásobování pitnou vodou – Ostravského oblastního vodovodu. Dalších zhruba 150 milionů bude směřovat do oprav.

Společnost investovala do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury od roku 1995 téměř 10 miliard korun. Z dlou­hodobého hlediska objem investic roste a v roce 2016 dosáhl s 550 miliony korun nejvyšší částky v historii firmy. Od roku 2008 se drží objem ročně investovaných prostředků nad půlmiliardou korun ročně. Pro přehlednost jsme rozdělili oblast působnosti vodárenské společnosti dle okresů a vybrali zajímavé a významné investiční projekty.

Karvinsko: Více než 113 milionů korun do modernizace a oprav vodovodů, kanalizací a čistíren

V roce 2017 investují SmVaK Ostrava do vodovodní sítě na Karvinsku 45 milionů korun, více než 50 milionů půjde do kanalizace a čistíren odpadních vod, zhruba 18 milionů do oprav. Jde zhru­ba o pětinu celkové částky pro investice a obnovy v roce 2017.

Například v Dětmarovicích vzniknou téměř dva kilometry moderního a kapacitnějšího vodovodu. V obci byla v listopadu loňského roku zahájena významná investiční akce na vodovodní síti za více než 6 milionů korun, která zlepší tlakové poměry a zvýší kapacitu vodovodu pro možnost napojování nových přípojek pro rozšiřující se zástavbu. Rekonstrukce, respektive zvyšování kapacity vodovodního řadu v délce 765 metrů a modernizace související infrastruktury, budou probíhat až do poloviny letošního roku.

„V letošním roce bude ve stejné obci na Karvinské ulici rekonstruováno více než 1200 metrů ocelového vodovodního potrubí za zhruba deset milionů korun. Důvodem jsou nevyhovující tlakové a průtokové poměry stejně jako potřeba zajistit dostatečnou kapacitu pro možnost napojování dalších přípojek v souvislosti s novou zástavbou,“ vysvětluje technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Karvina

V Bludovicích, Karviné a Havířově budou pokračovat stavby vodovodů, které začaly v roce 2016. Zahájena bude také řada nových stavebních projektů například v Bohumíně, Karviné, Orlové, Těrlicku, Šenově nebo Havířově.

„Více než 50 milionů korun investujeme v letošním roce na Karvinsku do kanalizačních sítí s čistíren odpadních vod. Významné investice čekají například čistírny v Havířově a Karviné – dohromady půjde o více než 11 milionů korun,“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Významné stavební akce proběhnou (kromě těch, které byly zahájeny již v roce 2016) v případě kanalizačních sítí například v Karviné, Petřvaldu nebo Havířově. V Karviné na ulicích U Bažantnice a Brožíkova bude rekonstruováno zhruba 520 metrů kanalizačních stok a související infrastruktury z počátku šedesátých let, v Petřvaldu bude vybudováno více než 230 metrů nové kanalizace na ulicích Hnědá a Červená. Legislativa si vyžádala likvidaci kanalizačních výustí pro zhruba 80 obyvatel v ulici Úzká v Havířově a jejich přepojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod.

Kromě investičních projektů budou realizovány také opravy zařízení, technologií a infrastruktury za více než 18 milionů ko­run. Ty proběhnou například v karvinské, orlovské a bohumínské čistírně odpadních vod, ale také v bohumínské, těrlické nebo havířovské vodovodní a karvinské, bohumínské a havířovské kanalizační síti.

Frýdecko-Místecko a Třinecko: 165 milionů do vodohospodářské infrastruktury

Nové vodovody se budou budovat například v Brušperku, Frýdku-Místku, Bystřici, Oldřichovicích nebo na Hukvaldech. Téměř 45 milionů korun investuje SmVaK Ostrava v roce 2017 do vodovodní sítě na Frýdecko-Místecku a Třinecku, více než 30 milionů bude směřovat do projektů v oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod.

V areálu největší beskydské úpravny pitné vody v Nové Vsi bude navíc zahájena rekonstrukce kalového hospodářství za více než 50 milionů korun. Proběhnou také opravy infrastruktury, technologií a zařízení za více než 34 milionů korun. Například v Brušperku budou nahrazeny ocelové vodovodní řady s vysokou dynamikou poruch novým potrubím z tvárné litiny a polyetylenu v délce téměř 900 metrů. Stavby budou celkem vyžadovat investici vyšší než 7,5 milionu korun.

Na Hukvaldech bude vyměněno více než 360 metrů vodovodu z šedé litiny s vysokou četností poruch za nové potrubí z polyetylenu. Téměř 1250 metrů nového vodovodu vznikne kvůli nevyhovujícím tlakovým poměrům toho stávajícího a naplněné kapacitě bez možnosti připojování dalších odběratelů také v třinecké části Oldřichovice pod lanovkou na Javorový.

COV-Frydek-Mistek

„Významné projekty obnovy vodovodních sítí budou probíhat v dalších městech okresu, například ve Frýdku-Místku na ulicích Podpuklí nebo Hálkova, zároveň bude ve městě provedena protikorozní ochrana páteřního vodovodního přivaděče v délce 5 700 metrů mezi vodojemem na Bruzovské ulici až po šachtu u Sadů Bedřicha Smetany. Významné projekty ale budou realizovány také v Bašce -Hodoňovicích nebo Bystřici nad Olší,“ vysvětluje technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

V čistírenské oblasti bude pokračovat rekonstrukce dešťové zdrže v čistírně odpadních vod ve Frýdku-Místku. Rekonstrukce kanalizačních sítí bude probíhat například v Brušperku (v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu) a ve Vratimově, kde si významný projekt v ulici Na Hermaně vyžádá zhruba dvanáct milionů korun. Kromě investičních projektů je připravena také řada oprav za více než 34 milionů korun.

Téměř deset milionů korun například poputuje do oprav v čistírně odpadních vod ve Frýdku-Místku, kde proběhne mimo jiné generální oprava kogenerační jednotky nebo výměna provzdušňovacích elementů. V oblasti vodovodů proběhnou opravy vodojemů ve Skalici, Třinci-Neborech, Brušperku, Palkovicích nebo Bystřici nad Olší.

Opavsko: 170 milionů investic, významné opravy vodojemů

Investice do infrastruktury letos představují 125 milionů, 43 milionů směřuje do oprav technologií, zařízení a budov Více než 66 milionů bude letos investováno do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

Téměř 59 milionů je na Opavsku v roce 2017 určeno na obnovu a rozvoj vodovodních sítí. Po dokončení největší strojně-technologické modernizace Úpravny vody Podhradí v její téměř šedesátileté historii za 130 milionů korun na konci roku 2016 proběhnou letos významné opravy vodojemů na páteřní síti – například v Chvalíkovicích.

„Na začátku roku 2017 byla dokončena výstavba vyhnívací nádrže v Čistírně odpadních vod Opava. Stavba, která byla zahájena v roce 2015, si celkem vyžádá více než 50 milionů korun. Díky výstavbě nové vyhnívací nádrže o objemu 2000 m3 bude vyřešena jak kapacita kalového hospodářství v čistírně, tak hygienizace kalů,“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V Opavě budou probíhat také význam­né rekonstrukce kanalizační sítě na ulicích Husova, Těšínská, Polanova, Wolkerova, Polní, Filípková, Zborovská nebo Denisově náměstí. Investiční náklady těchto akcí jsou pro rok 2017 naplánovány na zhruba 35 milionů korun. Významné stavební akce proběhnou v čistírnách ve Vítkově nebo Háji ve Slezsku, kde dojde k jejímu rozšíření tak, aby bylo možné na ni napojit nové lokality.

„Ke zvýšení kapacity dojde také v případě čistírny v Dolním Benešově, která je na hranici projektovaného objemu čištěných odpadních vod, aby bylo možné v budoucnosti uvažovat o napojení dalších obyvatel. Plánované náklady těchto tří staveb v roce 2017 přesahují 22 milionů korun,“ dodává Tlolka.

Rekonstrukce vodovodních sítí budou probíhat v Opavě například v ulicích Olomoucká, Čechova, Ratibořská, 28. října, Kořeného nebo Vítečkova.

COV-Dolni_Benesov-1

„Modernizovat se ale budou vodovodní řady v dalších obcích a městech okresu, například ve Velké Polomi, Oticích, Dolní Lhotě, Budišově nad Budišovkou nebo Velkých a Malých Hošticích,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Dojde například také k opravám a modernizaci vodojemů v Chvalíkovicích, Třebomi, Smolkově, Žimrovicích, Rohově, Vítkově, Nových Těchanovicích nebo Ludgeřovicích za více než 24 milionů korun. Opravou projdou kanalizační sítě v Opa­vě (ulice Liliová, Hilova, Filípkova nebo Zbo­rovská), Budišově nad Budišovkou ne­bo Odrách za více než 10 milionů korun.

Novojičínsko: Více než 90 milionů infrastruktury – vyváženě mezi vodovody i kanalizace

Vodovody se budou rekonstruovat například v Ženklavě, Bílovci, Odrách, Lubině, Kuníně nebo Klimkovicích Do obnovy vodovodních řadů v oblasti bude v roce 2017 investováno 27,5 milionu korun, dalších téměř 20 milionů bude směřovat do oprav vodojemů, sítí a bu­dov v oblasti vodovodů. Do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod společnost investuje v letošním roce přes 33 milionů korun, do jejich oprav poputuje více než 10 milionů korun.

„Významné stavby v oblasti dodávek pitné vody za více než osm milionů korun čekají například Ženklavu, kde dojde k obnově a zkapacitnění systému v obci, kterou trápí dlouhodobě nízký tlak v síti. Rekonstruován bude přivaděč Štramberk – Ženklava. Investice pomůže dalšímu pláno­va­- ­nému rozvoji výstavby v obci a možnosti napojení nových obyvatel na veřejný vodovod,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

V Bílovci budou rekonstruovány vodovodní řady v ulicích Puškinova a Svatopluka Čecha. Tři sta metrů vodovodu bude spolu se souvisejícím vybavením vyměněno kromě jeho technického stavu, který je dán jeho více než padesátiletým stářím, také kvůli investičnímu záměru města v dané lokalitě. Proto bude v oblasti modernizována za více než 4,5 milionu také kanalizační síť a návazná infrastruktura.

COV-Novy_Jicin

„Například v Klimkovicích v ulicích 28. října a Ostravská bude modernizováno zhruba 360 metrů vodovodní sítě, která vykazuje vysoké množství poruch. Zároveň bude zkapacitněním řadu umožněno napojení obyvatel s plánovanou další výstavbou v lokalitě Porubské pole,“ přidává další příklad z okresu Nový Jičín Martin Veselý.

Významné projekty budou zahájeny v čistírnách odpadních vod v obci Tichá, kde dojde k obnově opotřebované technologie a stavebních objektů, a v Novém Jičíně. „Tam je plánována výstavba dešťové zdrže a rekonstrukce objektu hrubého čištění. Výsledkem bude zajištění čistění maximálního objemu odpadních vod v době intenzivního deště,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Čistírna v Dolním Benešově bude mít větší kapacitu

Díky investici za pět milionů korun bude možné na kanalizační systém v případě potřeby napojit další lokality Na konci března začala rekonstrukce biologické části čistírny odpadních vod v Dolním Benešově na Opavsku. Hotovo by mělo být v srpnu. Kapacita používané části čistírny je v současnosti plně využita. Zkapacitnění tak v budoucnosti umožní napojení dalších obyvatel.

„Potřebujeme navýšit kapacitu čistírny. V současnosti je v provozu pouze jedna aktivační nádrž, kde dochází k odbourávání hlavní části organického znečištění v odpadní vodě a která je v současné době plně vytížena. Druhá nádrž je dlouhodobě nevyužívána, její současný technický stav a opotřebení technologie nám neumožňuje v případě nutnosti, jako mohou být například opravy ve funkční první části, její uvedení do provozu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Druhá linka biologické části čistírny bude v průběhu rekonstrukce dovybavena potřebnou technologií. Bude instalován aerační systém, míchadla, dovybavení dmýchárny, upravena bude elektroinstalace a elektrické rozvaděče. Položeno bude také nové vzduchové potrubí.

„Při oslavách letošního Světového dne vody, jehož mottem je odpadní voda, jsme představili naši padesátimilionovou investiční akci v čistírně odpadních vod v Opavě. Projekt v Dolním Benešově potvrzuje, že nezanedbáváme ani provozy v menších městech a obcích, kde působíme. Tyto investice mohou mít často zásadní význam například pro plánovaný rozvoj jednotlivých lokalit, který tímto způsobem rádi podpoříme. Že odvádění a čistění odpadní vody přikládáme váhu, dokládá mimo jiné to, že jsme od roku 2000 do loňska do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod investovali téměř 3,7 miliardy korun,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Poznámky

  • Mechanická část čistírny – první část čistírny při přítoku odpadní vody ze stokové sítě. Lapák štěrku, česle a lapák písku, usazovací nádrž, kde se odstraňují hrubé plovoucí nečistoty a nerozpuštěné látky.
  • Biologická část čistírny – následuje po mechanické části. Pro odstranění znečištění jsou využívány bakterie, součástí je aktivační a dosazovací nádrž.
  • Aerační elementy – slouží k míchání a provzdušňování odpadních vod v aktivačních nádržích v biologické části čistírny.
  • Aktivační nádrž – srdce čistírny odpadních vod, aerobní bakterie za přístupu vzduchu, který je do nádrží stále vháněn, ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody.
  • Dosazovací nádrž – dochází v ní k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda odtéká zpět do přírody.
Zdroj: SmVaK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 + jedna =