Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Projekty vodohospodářské infrastruktury

Datum: 05.04.2017

AQ_sluzby_velka voda_3

Jak ochránit individuální nemovitosti před velkou vodou

Naše nemovitosti, pokud stojí v zátopovém území, je potřeba dobře ochránit před velkou vodou. Ideální je, pokud se voda nedostane dovnitř nemovitosti, nebo ještě lépe, pokud je možné vodu zastavit již na pozemku před nemovitostí. A když už dům stojí v místě, které je zatápěno například za extrémní povodně, je dobré být na povodeň připraven. To je možné předem, když se v takovém místě staví nový dům, a projekt takovéto ohrožení očekává, nebo dodatečně, dovybavením ochranou před velkou vodou.

Společnost Aquion, s.r.o. vám umí spočítat, kam až extrémní povodeň může dosáhnout, navrhnout způsob nejvhodnější ochrany a dodat jak pevná mobilní hrazení otvorů tak plastové mobilní hrazení pro ochranu obvodu pozemku nebo domu.

AQ_sluzby_velka voda_1

Povodně, jak ukázala nedávná minulost, se nedají předpovídat a mohou přijít náhle. Jak vysoko v zátopové oblasti voda dosáhne, závisí na intenzitě a délce trvání srážek v povodí, případně na existenci nebo vzniku překážek proudění dále po proudu, což může být i zachycené spláví.  Jste připraveni na výskyt extrémní povodně? Víte kam až taková povodeň může dosáhnout? Jak co nejrychleji a nejsnadněji ochráníte svou nemovitost?

AQ_sluzby_velka voda_2

Pro výpočty dosahu povodně používáme ve společnosti Aquion, s.r.o. matematické simulační modely. Extrémní průtoky odvozujeme pomocí speciálních metod – CN-křivek.

Životnost mobilního hliníkového a plastového hrazení dosahuje až 50 let. Při správném skladování je tak tato investice funkční po dlouhou dobu. Pokud jste připraveni, povodeň nenadělá velké škody. Díky tomu se investice do mobilního hrazení pro nemovitost vrátí.

AQ_sluzby_velka voda_3

I v místech, kde nebyla pořádná povodeň po dlouhou dobu, může dojít k velkému zvýšení hladiny vody. Most v Klášterní Skalici za mírně zvýšeného průtoku a po kulminaci za extrémní povodně červnu 2013 již po kulminaci.

Pokud si myslíte, že se u vás velká voda nevyskytla a vaše nemovitost nemůže být zasažena, je na poslední dvojici obrázků vidět mírně zvýšený vodní stav a pak ukázka přelití mostu za extrémní povodně. Pamětníci tvrdí, že nikdy v této obci taková povodeň nebyla, a že není zmíněna ani v zachovalých kronikách.

V případě, že chcete ochránit svou nemovitost před velkou vodou, obraťte se na nás, tým společnosti Aquion. Zajišťujeme:
–    Geodetické zaměření lokality
–    Výpočet dosahu velké vody podle požadavků, včetně extrémních povodní
–    Návrh ochranného opatření a jeho finanční posouzení
–    Projekt protipovodňového opatření v případě, že jsou požadovány nebo jsou nutné stavební úpravy včetně inženýrské činnosti, případného získání
stavebního povolení
–    Dodávku mobilního hrazení, podle potřeby i montáž

AQ_sluzby_velka voda_4

Obrázek s výsledky simulačního modelování proudění v Klášterní Skalici. Plně vybarvený je stav za průtoku Q100, což je 55 m3.s-1. Po navržení opatření na zvýšení kapacity mostu a koryta v jeho bezprostředním okolí proteče extrémní povodeň s průtokem 168 m3.s-1 bez vybočení z koryta.

Aquion – vodohospodářská firmy poskytující své profesionální služby již od roku 1993. Zabývá se vývojem specializovaných softwarů, zpracováním vodohospodářských projektů a prodejem špičkových technologických zařízení až po poskytování konzultační a poradenské činnosti v oboru.
Kontaktní údaje: Adresa Osadní 324/12a, 170 00  Praha 7 – Holešovice, tel: 283 872 265, e-mail: info@aquion.cz, www.aquion.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

12 + 7 =