Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Den otevřených dveří na vodní hrázi Morávka

Datum: 26.03.2017

DSC_0009_ToneMapping DSC_0012_ToneMapping DSC_0024_ToneMapping

Na řece Morávce je objemově nejmenší v povodí Odry vodárenská nádrž Morávka. Prostřednictvím Ostravského oblastního vodovodu se však dominantně podílí na zásobování pitnou vodou nejen Havířova, ale i okolních měst. Kvalita vody patří k těm nejlepším v celé České republice.

DSC_0041_ToneMappingPřehradní těleso údolní nádrže je tvořeno zemní hrází za štěrkovitého materiálu o objemu 652,3 tisíce m3, maximální výšce 39 m a délce 396 m.

Původní záměr na zřízení přehrady byl někdy na začátku 20. století, kdy hlavním důvodem bylo zachycování povodní. V 60. letech minulého století byl důvod k vybudování nádrže nakonec jiný – a to zvyšující se počet obyvatelstva na Ostravsku a tím i spotřeba vody v blízkých městech. Nádrž byla vybudována v letech 1961 až 1967. Od jara 1965 byla nádrž postupně napouštěna. Po prvním napuštění byly zaznamenány enormní průsaky tělesem hráze, proto byl původní 3vrstvý plášť doplněn dodatečně o další 2 vrstvy.

Po celou třicetiletou dobu provozu nádrž spolehlivě plnila svou úlohu zdroje pitné vody a protipovodňové ochrany a nikdy nebyla vypuštěna. Až v roce 1996 za povodní došlo k signalizaci náhlého zvýšení průsaku vody a staly se impulsem k hlubšímu prověření stavu a k následné rekonstrukci. V tomto roce byla hráz provizorně opravena a v následujícím roce po povodních v červenci 1997 byla přehrada vypuštěna. Rekonstrukce pak započala v listopadu téhož roku. Mimo to byl vybudován nový objekt spodních výpustí (2×1 200m) a zřízena drenážní štola zabraňující infiltraci vod z levostranného úbočí masivu Travného. V červenci 2000 byla kompletní rekonstrukce přehrady ukončena.

DSC_0042_ToneMappingNa nádrži Morávka je instalována malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou o výkonu 0,052 MW, další turbína z roku 1994 typu Banki má výkon 0,099 MW. Elektrárna slouží k zásobování pracovišť a přebytek proudu odchází do sítě.

Celkový odběr vody z nádrže se v posledních letech pohybuje okolo 230l/s. Vzhledem k účelu jakému slouží je v ní i bezprostředním okolí vyloučena jakákoli rekreace a přehrada je i vyňata z rybářského revíru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18 − 18 =