Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Změna klimatu může stát za úbytkem původních obyvatel v Novém světě ještě před příchodem Evropanů

Datum: 06.03.2017

Miss-web-1-1

Co způsobilo rychlý zánik pulzující indiánské agrární kultury, která žila v městských komunitách od údolí řeky Ohio do údolí řeky Mississippi dvě století před příchodem evropských osadníků do severní Ameriky? V nové studii vědci z Univerzity v Indianapolis rekonstruovali a analyzovali teploty a srážky posledních 2100 let.

Data prehistorických teplot a srážek jsou zachovalé v jemně vrstvených jezerních sedimentech, podobně jak to je u letokruhů, které slouží k rekonstrukci suchých a teplých let. Vědci tak dostali informace o dramatických změnách životního prostředí, ke kterým došlo u domorodých Američanů – známých jako Mississippiani – kultura, která vzkvétala a pak i zcela zmizela ze středozápadu Spojených států. Vědci se domnívají, že pozorované katastrofické změny klimatu znemožňující produkci potravin, byly primární příčinou jejich zániku.

“Náhlá změna klimatu může nastolit podmínky, jako jsou sucha. Pokud jsou tak závažné a trvalé, jak jsme zjistili, že se stali pro Mississippiany, je prakticky nemožné pro společnosti, zejména ty založené na zemědělství, přežít,” řekl paleoklimatolog Broxton Bird, spoluautor nové studie. “Ze záznamů z jezera, jsme zjistili, že hojné srážky a konzistentní dobré počasí, zpočátku podporující rozkvět společnosti v oblasti Mississippi se změnilo a pro zemědělství se stalo neudržitelným.”

Bird je odborný asistent věd na Univerzitě v Indianapolis ve státě Indiana. Selhání tohoto jejich hlavního zdroje potravy pravděpodobně destabilizoval sociopolitický systém, který podporoval mississippskou společnost podle archeologa Jeremy Wilsona, profesora antropologie a spoluautora studie.

“Archeologové zjistili, že od roku 1300 začaly postupně mizet Mississippské vesnice a vědci si kladli otázku ‘Proč?’,” řekl Wilson.

Dr. Bird a jeho studenti prokázali u sedimentů jezera, že během období známého jako malá doba ledová, od roku 1300 do roku 1800 došlo k obrovským změnám klimatu. Chladnější a sušší podmínky negativně ovlivnily pěstování kukuřice v okolí Mississippských vesnic.

Vědci zjistili, že za úpadkem mississipské civilizace stály nižší teploty a podstatně menší letní dešťové srážky než v průběhu, než v průběhu jejího vzestupu. Připisují tyto změny podobným jevům jako El Niño v Tichém oceánu a ochlazování během malé doby ledové, která změnila proudění v atmosféře. Vlhké počasí ze severovýchodu Ameriky, které stálo při rozkvětu civilizace, tak bylo nahrazeno sušším počasím z Mexického zálivu při jejich zániku.

“Mississippiáni neměli zavlažovací systém a v zemědělství se spoléhali na pravidelné srážky. Moderní zemědělství v kukuřičném pásu amerického středozápadu rovněž závisí na srážkách a má velmi malou zavlažovací infrastrukturu, což činí Ameriku podobně zranitelnou vůči suchu,” řekl Bird.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × 2 =