Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Pozor na povinné revize!

Datum: 02.01.2017

vodadnes-revize

Každá firma i podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu technických zařízení, které používá při výkonu své činnosti, z hlediska jejich bezpečnosti. Tato povinnost se vztahuje i na živnostníky, kteří pracují tzv. z domova, mají-li v místě svého bydliště hlášenou provozovnu. Dále se povinné revize týkají také bytových domů v soukromém i družstevním vlastnictvím. Ty jsou povinny pravidelně revidovat veškerá technická zařízení ve společných prostorách.

 

Co je nutné revidovat a v jakých lhůtách

Pravidelné revize je nutné provádět především u veškerých elektrických zařízení, spotřebičů a elektroinstalací (kabely, zásuvky, osvětlení, PC, elektrické nářadí, chladnička, elektrický kotel apod.). Dále je nutné pravidelně kontrolovat také plynová zařízení (plynový kotel či bojler aj.), zdvihací zařízení (výtah, výsuvný žebřík či plošina apod.), tlakové nádoby a v neposlední řadě hromosvody. Revizi je vždy nutné provést při jejich nové instalaci či úpravě jejich funkčnosti, a dále pokaždé před uplynutím zákonem stanovené lhůty. Přehled lhůt u nejběžnějších technických zařízení naleznete v tabulce níže.

 

ZařízeníLhůta
počítač2 roky
televizor2 roky
nabíječka na telefon2 roky
rychlovarná konvice1 rok
chladnička2 roky
dataprojektor2 roky
osvětlení5 let
zásuvka5 let
prodlužovačka1 rok
elektrické kabely (ve zdi)5 let
elektrická vrtačka1 rok
plynový kotel3 roky
hromosvod4 roky

 

Uvedené lhůty platí při užívání zařízení v běžných podmínkách. Pokud jsou zařízení vystavena vysokému teplu, vlhkosti, či jinému extrémnímu prostředí, je nutné revize provádět častěji.

 

Pokuty za zanedbání revizí

V případě zanedbání povinných revizí hrozí podnikatelům i bytovým domům nemalé pokuty. V případě, že revize nebude provedena vůbec nebo nebude dodržena zákonem stanovená lhůta, může být firmě, živnostníkovi či bytovému domu ze strany orgánů státního dozoru udělena pokuta až do výše 2 000 000 Kč. Pokud by revize nebyla provedena řádně a v požadovaném rozsahu, hrozí pokuta až 1 000 000 Kč.

 

Nebezpečí krácení pojistného plnění

Finanční sankce ze strany státu ovšem není jediným rizikem, které při zanedbání revizí hrozí. Pokud by byla v důsledku nesprávného fungování nezrevidovaného zařízení způsobena škoda (věcná, či na zdraví), mohla by následně pojišťovna z důvodu zanedbání revize krátit pojistné plnění. Pokud by si tedy například zaměstnanec popálil ruku kvůli poškozené rychlovarné konvici, nebo kvůli její závadě vyhořela kancelářská budova, tyto náklady zaplatí podnikatel ze své kapsy. V případě office center je ještě nutné podotknout, že za revize technických zařízení ve společných prostorách zpravidla odpovídá správce daného objektu. U zařízení, která jsou ve vlastnictví nájemce a nacházejí se v jeho kanceláři (např. PC, prodlužovačka), však musí pravidelnou kontrolu zajistit právě jejich vlastník.

 

Kdo revize provádí

Revize smí provádět výhradně revizní technik, který disponuje platným oprávněním k výkonu této činnosti. Jeho úkolem je technická zařízení zkontrolovat a podat o jejich stavu revizní zprávu. Za řádné a správné odvedení této činnosti je osobně odpovědný, není však již odpovědný za případnou opravu poškozených zařízení. V případě, že firma či bytový dům využívají služeb některého z poskytovatelů Facility managementu, bývá pravidelné zajišťování revizí součástí těchto služeb.

 

Kolik revize stojí

Cena revize se liší dle kontrolovaného předmětu a rozsahu revize. U elektrického spotřebiče se cena první revize obvykle pohybuje kolem 200 Kč, u opakované revize pak zpravidla mezi 25 až 125 Kč. Cena revize samostatného plynového kotle se pohybuje kolem 2 500 Kč, revize přívodu plynu kolem 900 Kč, revize elektroinstalací cca 1 500 Kč, u žebříku je to kolem 200 Kč a hromosvod u menšího objektu cca 1 100 Kč.

 

Jak to vypadá v praxi

Ze zkušenosti mohu říct, že velké společnosti, výrobní podniky, nákupní a kancelářská centra či logistické parky provádějí revize zpravidla zcela v souladu se zákonem. O jejich zajištění se jim obvykle starají externí poskytovatelé Facility services, kteří za řádné a včasné provedení revizí a náležitou evidenci plně odpovídají. Problém však často nastává u menších firem, začínajících podnikatelů a živnostníků, kteří si této povinnosti mnohdy vůbec nejsou vědomi. Neznalost zákona ovšem neomlouvá, a v případě státní kontroly či škody vzniklé poruchou nezrevidovaného zařízení by tak byli vystaveni vysokým pokutám a nákladům, které mohou být v mnoha případech až likvidační.

Pavel Doležal, projektový manažer, ENGIE Facility
ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

8 − pět =